CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU
Trang chủ   >   Ứng dụng   >   Ứng dụng

Ứng dụng

  

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời kết hợp trồng rau sạch

 

Bố trí các tấm pin năng lượng mặt trời trên vườn rau

Hệ thống sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời bằng kính trong suốt (double glass) được lắp đặt trên vườn rau. Tính hiệu quả của hệ thống này cho phép ứng dụng trong thực tiễn như kết hợp cung cấp điện cho hệ thống tưới tại chỗ, nhu cầu sinh hoạt và bán điện giúp tăng thu nhập; góp phần bảo vệ môi trường và kết hợp trồng rau.

Ứng dụng điện năng lương mặt trời kết hợp nuôi trồng thủy sản

 

Bố trí các tấm pin mặt trời trên mặt hồ nuôi cá

Hệ thống sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao được lắp trên mặt hồ kết hợp nuôi cá. Việc lắp đặt trên mặt nước vừa giúp tăng hiệu suất của hệ thống điện mặt trời vừa giúp cá phát triển nhanh dưới điều kiện nắng nóng tại Dự án. Sự thành công của hệ thống cho phép mở rộng trong sản xuất nuôi trồng thủy sản như nuôi tôm, nuôi cá,…; là nguồn cung cấp điện tại chỗ thay thế nguồn điện lưới hoặc máy phát diesel phục vụ trong nuôi trồng thủy sản.

Bài viết khác

Facebook