CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU
Trang chủ   >   Giải pháp
  • Giới thiệu giải pháp
  • Cấu hình hệ thống
  • Hướng dẫn quy trình

⚠️

NGÂN HÀNG SACOMBANK HỖ TRỢ PHỦ SÓNG NĂNG LƯỢNG SẠCH – NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

TPHCM 5/8/2019 10:27

 

GÓI VAY HỆ 3KWP

Lắp đặt hệ 3kw với biến tần GOODWE top đầu trên thế giới và tấm pin năng lượng AE công nghệ đức.

Hàng tháng sản sinh sản lượng điện khoản 360kw. 
Và chế độ trả góp từ ngân hàng SACOMBANK với lãi suất 0%. Bộ 3kw trị giá 54tr trả góp 24 tháng, mỗi tháng trả 2.250.000d.

Và chi phí bán điện cho điện lực khoản 720.000d. Do đó hàng tháng chỉ trả 1.530.000d x 24 tháng = 36.720.000d. Vậy bộ 3kw chỉ lắp với giá trị khá thấp.

GÓI VAY HỆ 5KWP

Lắp đặt hệ 5kw với biến tần INVT made in china và tấm pin năng lượng sunergy công nghệ mỹ.

Hàng tháng sản sinh sản lượng điện khoản 600kw. 
Và chế độ trả góp từ ngân hàng SACOMBANK với lãi suất 0%.

Bộ 5kw trị giá 90tr trả góp 24 tháng, mỗi tháng trả 3.750.000d.Và chi phí bán điện cho điện lực khoản 1.251.000d.

Do đó hàng tháng chỉ trả 2.499.000 x 24 tháng = 59.976.000d. Vậy bộ 5kw chỉ lắp với giá trị khá thấp

GÓI VAY HỆ 10KWP

Lắp đặt hệ 10kw với biến tần GOODWE top đầu trên thế giới và tấm pin năng lượng AE công nghệ đức.

Hàng tháng sản sinh sản lượng điện khoản 1200kw. 
Và chế độ trả góp từ ngân hàng SACOMBANK với lãi suất 0%.

Bộ 10kw trị giá 190tr trả góp 24 tháng, mỗi tháng trả 7.920.000d.

Và chi phí bán điện cho điện lực khoản 2.503.200d. Do đó hàng tháng chỉ trả 5.417.000d x 24 tháng = 130.000.000d.

Vậy bộ 10kw chỉ lắp với giá trị khá thấp

GÓI VAY HỆ 15KWP

Lắp đặt hệ 15kw với biến tần GOODWE made in china và tấm pin năng lượng AE công nghệ Đức.

Hàng tháng sản sinh sản lượng điện khoản 1800kw. 
Và chế độ trả góp từ ngân hàng SACOMBANK với lãi suất 0%. Bộ 15kw trị giá 260.000.000d trả góp 24 tháng, mỗi tháng trả 10.833.000d.

Và chi phí bán điện cho điện lực khoản 3.600.000d. Do đó hàng tháng chỉ trả 7.233.000d x 24 tháng = 173.592.000d. Vậy bộ 15kw chỉ lắp với giá trị khá thấp.

Facebook