CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK-GS XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN CẦU
Trang chủ   >   Giải pháp điện mặt trời hòa lưới

Giải pháp điện mặt trời hòa lưới

 

ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI
Giải pháp hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới bao gồm:

  1. Tấm pin NLMT
  2. Bộ inverter hòa lưới (iMars)
  3. Bộ giám sát từ xa
  4. Tủ điện bảo vệ đóng/ngắt
  5. Tải tiêu thụ
  6. Điểm hòa lưới
  7. Đồng hồ điện
  8. Lưới điện

     

Bài viết khác

Facebook